Schovajte peňaženku do svojho mobilu

Čoraz viac sa v dnešnej dobe hovorí o mobilných platbách, respektíve o spôsoboch ako je možné využiť naše mobilné telefóny namiesto našej peňaženky. I keď nikto nepredpokladá, že zavedením platieb za tovary a služby cez mobilné telefóny automaticky prestaneme používať hotovosť, mobil je ďalším z možných platobných médií, ktoré by nás malo zachrániť v nečakaných situáciách, keď nemáme pri sebe hotovosť alebo ktoré nám jednoducho umožní platiť pohodlne z akéhokoľvek miesta a v akomkoľvek čase.

Výhody využívania mobilných telefónov na platenie

Jedným z prvých argumentov, ktorým väčšina pesimistov napáda platenie mobilom je: „Načo nám to je? Nestačí nám platenie v hotovosti alebo kreditnou kartou?“ Odpoveďou na takúto otázku môže byť vysvetlenie, že mobilný telefón nosíme pri sebe takmer nepretržite, môže nám teda poslúžiť v prípadoch, ak nemáme pri sebe hotovosť. Platiť môžeme okamžite za virtuálne služby a to z akéhokoľvek miesta, čo v prípade papierových peňazí nie je možné, nakoľko by sme museli ísť najprv do daného obchodu alebo finančnej inštitúcie. V tomto je platenie mobilom lepšie aj od platobnej karty, ktorú ak chceme použiť na platenie virtuálneho tovaru alebo služieb, museli by sme tiež ísť do daného obchodu alebo mať prístup na internet. Navyše niektoré mobilné platobné systémy 3. generácie dokážu integrovať do seba niekoľko rôznych platobných kariet, online platobných systémov, či dokonca umožňujú priamu platbu z rôznych bankových účtov. Pritom stačí mať jednu platobnú aplikáciu v mobile a netreba nosiť so sebou niekoľko rôznych platobných kariet. Pomocou technológie JAVA a dátového prenosu takto môžeme vytvoriť virtuálnu multiplatobnú kartu v mobile. Poďme však poporiadku.


Obrazok1: Schéma multiplatobného mobilného systému pre predaj lístkov od spoločnosti mSolutions.

Systém mikroplatieb

Bez toho aby sme o tom hlbšie uvažovali, takmer každý z nás denne využíva sofistikovaný systém mobilných platieb založený na takzvaných mikroplatbách. Mobilní operátori vybudovali dômyselný systém založený práve na takmer nebadateľných čiastkach, čo je výhoda oproti platobným kartám, kde by sme kvôli minimálnym limitom asi sotva zaplatili 1 korunu alebo len pár halierov za niekoľkosekundový hovor. Mobilný operátor dokáže povedať, koľko trval hovor, a to aj keď sa počas hovoru pohybujeme a prechádzame od jedného vysielača signálu k druhému. Hovor môže trvať iba 4 až 5 sekúnd a za tú dobu systém identifikuje účastníkov hovoru, mobilných operátorov ktorých siete účastníci hovoru využívajú, miesto odkiaľ a kam sa volá. V prípade, že sa obaja pohybujú oznámi aj všetky miesta ktorými prešli, dĺžku hovoru a poplatok, ktorý je rôzny podľa času volania, volacieho programu, volania do domácej, či konkurenčnej siete, roamingového hovoru, či hovoru do zahraničia, atď. V prípade, že sa uskutoční konferenčný hovor alebo video hovor, je tu ešte viac informácií. Toto všetko môže stáť iba pár halierov za krátky, niekoľkosekundový hovor. Takýchto hovorov prebieha v tom istom časovom okamihu i niekoľko miliónov naraz a tento dômyselný systém vie, všetko rozlíšiť a uchovať. Každá sekunda hovoru u mobilného operátora je zaznamenaná a účtovaná ako CDRs (Charge Detail Records).

Platenie za produkty

To, čo však väčšinu ľudí trápi v súčasnosti pri spomenutí výrazu „platba mobilom“, je platenie mobilom za iné produkty a služby mimo SMS, MMS a hovorov. Tento sofistikovaný systém dokáže zaznamenávať i akékoľvek iné platby, je tu však niekoľko problémov. Mobilný operátor nie je zatiaľ vo väčšine prípadov registrovaný ako finančná inštitúcia a teda platby, ktoré k nemu chodia, sú len za jeho služby (- iné ako volania). Operátor môže byť sprostredkovateľom platobných transakcií, ale za iných podmienok ako štandardná platobná inštitúcia. Preto operátori spolupracujú pri rôznych finančných transakciách s bankami, či inými finančnými inštitúciami.

SMS agregácia

Ďalší problém ktorý sa vynára v súvislosti s uskutočňovaním platieb prostredníctvom mobilného operátora je, že platiť by mohli len zákazníci daného operátora. Tento problém sa podarilo vyriešiť pomocou takzvaných „agregátorov“, ktorí sú samostatnými spoločnosťami naviazanými na viacerých operátorov. Vďaka tomu je pri nákupe cez mobil jedno, ktorého operátora využíva nakupujúci. Agregátori na mobilnú platbu používajú takzvané Premium Rate SMS. Sú to SMS správy so zvláštnou sadzbou, využívané pre usporadúvanie spotrebiteľských súťaží, informovanie zákazníkov, či odmeňovanie pomocou extra kreditu na telefonovanie, s ponukou log, obrázkov a zvonení. Čísla, na ktoré sa Premium Rate SMS posielajú, sú rovnaké pre všetkých operátorov. Tieto krátke textové správy sa delia podľa spôsobu platby na Mobile Originated Premium SMS a Mobile Terminated Premium SMS. V prvom prípade je služba na strane odosielajúceho spoplatnená hneď pri odosielaní SMS. Pomocou tejto SMS sa užívateľ zaregistruje napríklad do spotrebiteľskej súťaže. V druhom prípade si zákazník objedná službu (napríklad predpoveď počasia, posielanie vtipov, či informácií o stave na burze) a zaplatí za ňu v okamihu doručenia správy.

DMS

Špeciálnou skupinou sú takzvané darcovské esemesky (DMS), ktoré fungujú na rovnakom princípe ako Premium Rate SMS. Líšia sa však tým, že iba malé percento ceny SMS zostane zúčastneným stranám (t.j. operátorovi a sprostredkovateľovi zbierky). Zvyšok sumy ide na charitatívne účely.

Obmedzenia SMS agregácie

Najnižšou cenovou hranicou pri takejto Premium Rate SMS na Slovensku sú 3 Sk. Taktiež u niektorých operátorov zvyknú byť zavedené obmedzenie na maximálnu cenu takejto SMS. Napríklad, ak operátor nastaví cenu takejto SMS maximálne na 40 Sk a zaslať sa dajú naraz najviac 3 SMS, zákazník môže platiť tovar len do hodnoty 120 Sk. Toto obmedzenie je kvôli zabráneniu nedostatku kreditu na jej zaplatenie. V prípade zákazníkov využívajúcich paušál sa síce tento problém nemôže objaviť, lebo cena takejto SMS sa účtuje na faktúru od mobilného operátora. Zavedený platobný systém však v mnohých prípadoch nerozlišuje, či ide o zákazníka používajúceho paušál alebo predplatenú kartu.

Pre firmu, ktorá by chcela využívať tento spôsob platby, však vzniká niekoľko problémov. Prvý a veľmi zásadný je veľké percento, ktoré si z ceny zoberie operátor a agregátor. Táto čiastka sa pohybuje v rozmedzí 50 až 70 %, z čoho operátor si u nás berie zväčša 50 % a agregátor 10 až 20 %. Firme, ktorá sa rozhodne predávať svoje produkty takýmto spôsobom, ostáva zväčša v priemere 30 % ceny produktu. Pri lacnejších produktoch to môže byť aj bez zisku, naopak pri drahých 50 %. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa cez mobily zatiaľ predávajú skôr len nehmotné produkty (ako zvonenia, tapety, hry ...) alebo služby. Ďalšími nevýhodami sú dlhá doba vyúčtovania, zabezpečenie zachovania dôvernosti pri obsahovo citlivých správach a prehľadný grafický výstup.

Ak sa predajca roznodne, nechať si za svoje produkty platiť touto formou, peniaze z predaja svojich produktov nedostane okamžite, ale až o niekoľko mesiacov.
SMS správa nie je určite bezpečné médium na zasielanie citlivých infomácií, ako sú napríklad hodnoty zostatkov na účtoch, suma peňazí, ktoré chceme nechať previesť v prípade mobil bankingu a podobne. I keď operátori implementujú bezpečnostné opatrenia, SMS správa sa predsa len dá odchytiť, presmerovať, stiahnuť zo servera operátora, mobil sa môže dostať do nepovolaných rúk a podobne.

Taktiež chýba prehľadný grafický výstup. Vačšina ľudí si nepamätá tvar SMS a číslo, na ktoré má správu zaslať a za vyžiadanie si tejto informácie od operátora sa musia zase platiť ďalšie poplatky.

Platba on-line platobnými systémami

V súčasnosti sa vďaka rozvoju mobilných dátových služieb a stále sofistikovanejším mobilným telefónom začínajú objavovať riešenia, ktoré sú založené na prenose informácií o platbe prostredníctvom dátových kanálov, využívajúc niektoré z mobilných pripojení alebo bezdrôtovou komunikáciou mobilu s inými zariadeniami a platobnými terminálmi prostredníctvom Bluetooth, RFID, či NFC (Near Field Communication).


Obrazok 2: NFC platobné zariadenie pripojitelné k registračnej pokladni od spoločnosti ViVOtech, pre platby z bezkontaktných platobných kariet, či mobilov so zabudovanou platobnou kartou a možnosťou komunikovať prostredníctvom NFC.

Vďaka pripájaniu k mobilnému internetu budú mať zákazníci možnosť platiť za akýkoľvek tovar či službu – kedykoľvek a kdekoľvek. O zaplatení sa môžu preukázať elektronickou potvrdenkou vo forme číselného alebo čiarového kódu, ktorá im príde na telefón po úspešnom akceptovaní požadovanej transakcie. Technológie Bluetooth, RFID a NFC sa zas uplatnia pri bezprostrednom platení pri pokladniciach, kde sa však ale tiež môžu využiť platby cez mobilný internet.


Obrazok 3: 2D čiarový kód využívaný hlavne pri platobných transakciách cez mobilné telefóny v ázijských krajinách

Nech sa použije ktorýkoľvek spôsob prenosu informácie pre uskutočnenie transakcie, na platbu sa využije niektorý z existujúcich platobných systémov. Najčastejšie ide o integrovanie informácie o platobnej karte do mobilného telefónu alebo jej zaznamenanie v databáze predajcu. Môže ísť o priame napojenie na banku zákazníka a čerpanie finančných prostriedkov z bankového účtu. Ďalej je to využívanie platobných systémov, ako je PayPall, MoneyBookers, Sporopay, TatraPay, atď... Spoločnosť si môže vytvoriť aj vlastné konto, na ktorom budú mať jej zákazníci určitý predplatený kredit a z toho sa budú odpočítavať jednotlivé platby. Mobilný platobný systém dokáže komunikovať s ktoroukoľvek spomenutou finančnou inštitúciou.

Na to, aby mobilný telefón dokázal komunikovať s platobným systémom, musí v ňom byť nahraná platobná aplikácia. Tá môže byť buď priamo v telefóne vo forme JAVA aplikácie, ktorú nahrá výrobca telefónu pri výrobe alebo sa dodatočne stiahne do telefónu ako akákoľvek iná aplikácia OTA (Over the Air) alebo môže byť nahraná operátorom na SIM kartu. V prípade, že sa aplikácia nahráva na SIM kartu može nastať problém v tom, že starí zákazníci operátora si musia prísť vymeniť SIM karty na kamennú pobočku alebo im musí byť zaslaná nová SIM karta poštou.

Takýto mobilný platobný systém dokáže komunikovať oveľa rýchlejšie, ako je to napríklad i pri klasickom platení kartou.

A čo tak WAP?

Tí čo si myslia, že na platenie cez mobil sa dá použiť jednoduchá WAP stránka, sa mýlia. WAP sa síce na platbu dá použiť, ale toto riešenie nie je postačujúce. Dôvodov je viacero. V prvom rade ide o rýchlosť spojenia a spôsob fungovania WAPu. WAPové stránky komunikujú so serverom pri načítávaní každej novej stránky alebo pri vložení akéhokoľvek údaju. Toto robí komunikáciu extrémne pomalou a nepomáha ani cashovanie častí stránky. V prípade aplikácie nahratej do telefónu, je maximum potrebných informácií stlačených priamo v aplikácii a tá komunikuje so serverom len v prípade nutnosti.

Pri WAPe, aj keď sa použije šifrovanie, ide sa o rozdielne formáty spracovaných dát, ktoré používa mobilný telefón a server s ktorým telefón komunikuje. Nakoľko architektúra u WAPu je rozdielna od architektúry pri použití www i keď sú kompatibilné (WAP využíva WML jazyk a www HTML), údaje keď sa zašlú v šifrovanej podobe, musia sa na WAP gateway rozkódovať, prispôsobiť pre HTML server, znova zakódovať a tak posielať ďalej. Teda už v priebehu komunikácie vzniká slabé miesto, ktoré môžu prípadní útočníci napadnúť. Ak sa použije aplikácia v telefóne a kompatibilný systém u prijímateľa platby, šíri sa informácia zrozumiteľná pre obe komunikujúce strany a nevzniká bezpečnostná trhlina.

Tým, že informácie o používanom platobnom systéme nie sú bezpečne uložené v telefóne, ako je tomu v prípade použitia aplikácie, všetky údaje sa musia stále nanovo vkladať alebo vyhľadávať v databáze na serveri, pričom vzniká ďalšia bezpečnostná hrozba.

Výhody a nevýhody metód mobilných platieb

Pokiaľ sa informácia šíri cez mobilné internetové pripojenie, zákazník môže platiť za služby a tovary kedykoľvek a kdekoľvek. Nevýhodou je, že sa zakaždým treba preklikať cez aplikáciu v telefóne, čo zaberie 1 až 2 minúty, ktoré sú nepodstatné napríklad pri online objednávaní si lístka, ale zdržujú pri bezprostrednej platbe na pokladni. Môže sa taktiež stať, že sa zákazník dostane do miesta, kde nie je pokrytie signálom a v tom prípade by nemohol platbu uskutočniť. Týmto spôsobom sa však dá platiť oveľa viac produktov a služieb, a to aj naraz. Platobné menu má zväčša rozsiahly výber. Platobná transakcia je rýchla a bezpečná.

Takýto spôsob platby môže hneď začať využívať každý zákazník, ktorý má možnosť inštalovať si do svojho telefónu JAVA aplikácie a používať minimálne GPRS pripojenie. V súčasnosti je to teda každý, kto má novší mobilný telefón.


Obrázok 4: Systém mTicketing na predaj leteniek, cestovných lístov, lískov na kultúrne podujatia a podobne cez mobilné telefóny.

V prípade platieb cez NFC, RFID, Bluetooth ide o veľmi rýchle platenie, pokiaľ ide len o jednu položku, pri ktorej jedno zariadenie vyšle cenu a druhé ju len potvrdí. Nevýhodou je, že sa nedá platiť cez vzdialený prístup, ale treba byť fyzicky blízko zariadenia, ktoré vyžaduje platbu. Platiť sa dá len za konkrétnu účtovanú položku. Pritom však vzniká riziko, že platobný signál vyšle alebo zachytí aj iné zariadenie naokolo, a teda platbu môže niekto prerušiť, či napadnúť. Pri RFID a NFC je tiež okrem možnosti zachytenia signálu hlavnou nevýhodou to, že väčšina telefónov na trhu zatiaľ nie je prispôsobená na využívanie RFID, či NFC a kým sa takéto telefóny masovo rozšíria, potrvá to ešte niekoľko rokov.

Zavádzanie mobilných platieb vo svete

Vo svete s mobilnými platbami takéhoto typu prišla ako prvá japonská spoločnosť NTT DoCoMo. V Európe sa až s odstupom začínajú objavovať takéto možnosti platby. Napríklad teraz hľadajú spoločné riešenie spoločnosť Nokia spolu so spoločnosťou VISA, Motorola s MasterCard a iné. Napríklad v Belgicku prednedávnom zaviedla platenie mobilom spoločnosť M-banxafe v spolupráci so všetkými belgickými mobilnými operátormi. U nás na Slovensku sa takýmto platobným systémom venuje napríklad spoločnosť mSolutions, ktorej mobilné platobné systémy už sú využívané inými spoločnosťami vo svete.
Záver
Platenie prostredníctvom mobilného telefónu jej spôsob platenia budúcnosti. Je pravdou, že potrvá okolo 3 až 5 rokov, kým sa tento spôsob platenia za všetky tovary usadí medzi populáciou. Je množstvo používateľov, ktorí tento spôsob platby žiadajú čo vytvára tlak na skutočné presadenie tejto technológie v praxi. Spoločnosti ktoré ponúknu svojim zákazníkom možnosť platby cez mobilné telefóny, určite nešlapnú vedľa. Tí, ktorí chcú používať papierové peniaze, budú ich aj tak používať naďalej, no záujemcov o platenie mobilom bude stále viac.